Úschova pneumatik

 

Tel.: 777 200 666 – prijímací technik

 

Nově nabízíme zákazníkům sezónní úschovnu nepoužívaných
 
pneumatik.
 
O Vaše uskladněné pneumatiky se dobře postaráme.
 
Po řádném ošetření pneumatiky budou uskladněny v ideálních
 
podmínkách, aby nedošlo k jejich nenávratnému poškození.
 
 
Díky této službě je prodloužena životnost pneumatik, a
 
zákazník nemá starosti kam a jak tyto pneumatiky uskladnit.
 
S příchodem sezóny, pro kterou jsou pneumatiky určeny se
 
po dohodě provede zákazníkovi jejich zpětná montáž.